NY ÄGARE

DIDRIKSDALS

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Välkommen till Didriksdal/Hässelmara

och Didriksdals Samfällighetsförening

Vi är ett gammalt sommarstugeområde från mitten av 1940-talet som långsamt håller på att förändras med ökande andel permanentboende. Gemensamt för alla, oavsett hur fastigheten utnyttjas, är att vi värnar om miljön och vill vårda och bevara de grönområden som vi gemensamt äger.

 

 

Som nyinflyttad måste du anmäla följande uppgifter till styrelsen:

1. Fastighetsnummer.

2. Namn på ny ägare (är det flera ägare så ange andelarna).

3. Adress, telefon och e-mailadress till den som är kontaktperson (vanligtvis en ägare).

4. Om fastigheten används för permanentboende (folkbokförd på fastigheten) eller för fritidsboende.

5. Övrig information eller fråga.

Du gör det genom att skicka uppgifterna till info@didriksdal.se.

 

 

Mer information om föreningen hittar du i de olika dokumenten, men tveka inte att kontakta styrelsen

om du saknar någon information.

 

 

 

Välkommen till Didriksdal!

/ Styrelsen