HEM

DIDRIKSDALS

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Välkommen till Didriksdal

och Didriksdals Samfällighetsförening

Informationen på sidorna och i bilagorna vänder sig i första hand till medlemmarna i föreningen.

Didriksdals Samfällighetsförening registrerades 2014-04-07.

Samfällighetsföreningen ersätter den tidigare Didriksdals Tomtägarförening. Se vidare under "Historik".

 

Didriksdals Samfällighetsförening utgörs av 74 fastigheter med andelar i fastigheten Hässelmara 1:250 samt av 5 väganslutna fastigheter. Samfällighetsföreningen äger fastigheten Hässelmara 1:250 i Hässelmara/Didriksdal på Fågelbrolandet, Värmdö kommun. Den gemensamma fastigheten utgörs av grönområden och vägar på totalt 23,4 ha. Medlemsfastigheter, vägar och grönområden visas på områdets tomtkarta.

 

Samfällighetsföreningen leds av en styrelse som väljs vid årsmötet i juni månad.

Styrelsen förvaltar de 2 gemensamhetsanläggningarna, vägar (GA:7) och grönområden (GA:8).

 

Medlemmarnas och styrelsens ansvar för nyttjande och underhåll av vägar och grönområden beskrivs i "Glädje och Ansvar".