STYRELSE

DIDRIKSDALS

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Styrelse 2017/2018

 

Ordförande: Bo Lundell

 

Sekreterare: Eva Gustafsson

 

Kassör: Göran Larsson

 

Ledamot: Aase Odqvist

Ledamot: Arnold Karlsson

Ledamot: Sven-Olof Lindefors

 

Suppleant: Eva Gustafsson

Suppleant: Peter Doliwa

Suppleant: Marcus Edström

 

Revisor: Erik Lycken

Revisor: Lars-Göran Gellbäck

Revisorssuppleant: Carl-Henning Möllerström

 

Valberedning: Gunilla Sandström

Valberedning: Camilla Fors

Valberedning: Paula Lycken

 

 

Styrelsen nås via mail info@didriksdal.se eller telefonnummer i medlemsförteckningen.

Frågor/synpunkter på hemsidan skickar du till vår IT-support: webmaster@didriksdal.se