STYRELSE

DIDRIKSDALS

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Styrelse 2018/2019

 

Ordförande/ledamot: Bo Lundell

 

Ledamot: Eva Gustafsson

Ledamot: Göran Larsson

Ledamot: Aase Odqvist

Ledamot: Arnold Karlsson

 

 

Suppleant: Birdie (Ulla-Britt) Dahlberg

Suppleant: Peter Doliwa

Suppleant: Marcus Edström

 

Revisor: Erik Lycken

Revisor: Lars-Göran Gellbäck

Revisorssuppleant: Carl-Henning Möllerström

 

Valberedning: Gunilla Sandström

Valberedning: Camilla Fors

Valberedning: Paula Lycken

 

 

Styrelsen nås via mail info@didriksdal.se eller telefonnummer i medlemsförteckningen.

Frågor/synpunkter på hemsidan skickar du till vår IT-support: webmaster@didriksdal.se